Nieuws

Indexering alimentatie 2019 bekend

donderdag, 22 november, 2018
Kinder- en partneralimentatie worden jaarlijks van rechtswege geïndexeerd, zodat de bedragen worden aangepast aan de gemiddelde loonstijging. Met ingang van 1 januari 2019 gaat de alimentatie met 2% omhoog. U dient de indexering zelf toe te passen. Zo nodig kunt u uw voormalig partner hierop wijzen. Een handige rekentool is te vinden op de website van het LBIO, www.lbio.nl.

INVOERING AVG

woensdag, 25 juli, 2018
  Vanaf 25 mei 2018 is voor de gehele Europese Unie de Europese privacywetgeving van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel daarvan is om mensen meer en sterkere privacyrechten te geven. Er gelden voor organisaties meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegeven om te gaan. De Autoriteit... Lees verder

Meer haast met plattelandswoningproblematiek

vrijdag, 8 juni, 2018
CDA en VVD: "Minister, maak meer haast met plattelandswoningproblematiek" In de wet is geregeld dat bedrijfswoningen bij boerenbedrijven onder voorwaarden kunnen worden omgezet in een plattelandswoning. Daardoor wordt het mogelijk dat een burger die niets met het bedrijf te maken heeft de woning bewoont. Omdat bedrijfswoningen steeds minder vaak nodig zijn, kan zo worden voorkomen dat de... Lees verder

Gedragsregels voor de advocatuur gewijzigd

woensdag, 25 april, 2018
Na 25 jaar zijn de gedragsregels voor de advocatuur gewijzigd. De nieuwe gedragsregels zijn direct na publicatie begin dit jaar op 22 februari 2018 ingegaan. Grote ingrijpende wijzigingen hebben er niet plaatsgevonden. De gewijzigde gedragsregels hebben ook geen direct gevolg gehad op de werkwijze binnen A & S Advocaten. Het aantal gedragsregels is teruggebracht van 39 tot 29. Wat verder... Lees verder

Mediation in het familierecht

maandag, 12 februari, 2018
Al jaren is mediation in het familierecht een bekende manier geworden om een scheiding in juiste banen te leiden. Het aantal scheidingen op tegenspraak daalt omdat mediation wordt beproefd. 64% van de scheidingen in 2016 waren scheidingen op gemeenschappelijk verzoek. Voor het geval mediation voor partijen toch een slag te ver is biedt onderhandeling door mediators die tevens advocaat zijn een... Lees verder

Nederlandse agrariër het best opgeleid binnen Europese Unie

vrijdag, 19 januari, 2018
Volgens Groenten&Fruit / AgriHolland is de Nederlandse agrariër het best opgeleid binnen de Europese Unie. Vanuit onze agrarische advocatuur kunnen wij dat bevestigen. De tijden dat de koeboer met de spreekwoordelijke pet in de hand advies kwam vragen zijn lang vervlogen. Tegenwoordig is die boer een agrarisch ondernemer, een waardevolle sparringpartner bij het behartigen van zijn... Lees verder

Planning digitalisering aangepast

vrijdag, 19 januari, 2018
De rechtspraak digitaliseert. De invoering is wegens complexiteit van het proces opgeschort, maar het gaat gebeuren. A&S nam deel aan de eerste ‘echte’ digitale zaak, en inmiddels wordt er in de arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland steeds meer zaken digitaal behandeld. De ervaring leert dat het proces nog wat efficiënter, soepeler kan verlopen maar grosso modo werkt het systeem... Lees verder

Advocaten kwetsbaar voor hackers

woensdag, 20 december, 2017
Advocatenkantoren worden door hackers vaak gezien als makkelijke doelwitten. A&S vindt dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom laat A&S haar web-security al jaren door een zeer professionele partij verzorgen. Lees hier het hele artikel: http://bit.ly/2AF0y9u       p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} span.s1 {color: #0079cd}

75 miljoen voor startende jonge boeren hard nodig

woensdag, 20 december, 2017
  Er is een groeiende groep jonge ondernemers die graag een boerenbedrijf op wil starten. Het kabinet trekt voor deze groep nu 75 miljoen euro uit. A&S vindt dit een goed plan want dit soort middelen zijn hard nodig voordat het fosfaatreductieplan en fosfaatrechten de jonge boeren van nu fataal worden: http://bit.ly/2APjWB4   p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px... Lees verder

A&S Advocaten aanwezig open dag melkveehouderij Gorinchem

vrijdag, 17 november, 2017
Op zaterdag 11 november 2017 hield de familie Keijzer te Dalem (Gorinchem) een open dag. De familie Keijzer had daarbij een aantal bedrijven dat bij de bouw van de melkveestal (200 melkkoeien) betrokken was, in de gelegenheid gesteld zich te presenteren. A&S Advocaten was aanwezig en heeft onder degenen die zich inschreven voor de nieuwsbrief, een paardendeken verloot. Deze paardendeken... Lees verder

Handig: juridische bronnen online raadplegen

maandag, 6 november, 2017
Via het uitsprakenregister van de Rechtspraak kan tegenwoordig worden gezocht naar juridische bronnen. Wanneer een rechter bijv. naar wetteksten, regelgeving of bepaalde verdragen verwijst, worden deze in een overzicht getoond. Erg handig voor de leesbaarheid van uitspraken en het vergroot de toegankelijkheid van de rechtspraak. Bekijk hier het register online: http://bit.ly/2gOwlwk

Nieuw: rechtbanken virtueel bezoeken

maandag, 6 november, 2017
Sinds kort is het mogelijk om onder andere de ontvangsthal van rechtbanken en gerechtshoven virtueel te bezoeken. Op rechtspraak.nl zijn foto’s geplaatst waarmee toekomstige bezoekers kunnen kijken wat hen te wachten staat als zij een gerechtsgebouw betreden. De tours zijn te vinden door naar http://bit.ly/2iHv7kB te gaan, dan een rechtbank aan te klikken en dan klikken op “bekijk de... Lees verder

PO-punten per specialisatiegebied & verplicht zoekregister

vrijdag, 3 november, 2017
Het afgewende plan van NOvA om verplicht specifieke PO-punten per specialisatiegebied te halen sluit goed aan bij de praktijk: advocaten volgen vaak juist buiten het specialisatiegebied cursussen om ‘bij’ te blijven op werkvelden die de advocaat niet dagelijks ziet. De wens voor een verplicht zoekregister is wel een welkome functie: het vergemakkelijkt de aansluiting tussen cliënt en... Lees verder

Tim Timmermans nieuwe advocaat bij A&S

maandag, 23 oktober, 2017
  A&S Advocaten verwelkomt Tim Timmermans bij het team. Tim is al sinds 1998 beëdigd advocaat en heeft zich gespecialiseerd in vastgoedrecht, zowel de civielrechtelijke als bestuursrechtelijke aspecten daarvan.